Architectuur

Architectuur is voor Carthago ICT een belangrijk hulpmiddel om bedrijfsvraagstukken in kaart te brengen en te vertalen naar adequate bedrijfsprocessen en de bijbehorende informatievoorziening, passend in de bestaande bedrijfscontext en toekomstgericht.

Wat is software architectuur?

Software architectuur wordt mede door zijn benaming vaak vergeleken met de bouwtekening van een huis of bijvoorbeeld de fundering. Niet gek, want het is precies deze rol die een goede architectuur vervult binnen de software.

  • Het beschrijft de opbouw van de software
  • De verbindingen tussen de onderdelen / systemen
  • En wat de gebruikte technieken zijn

Het startpunt voor de architectuur zijn de bedrijfsdoelstellingen, missie en visie, de uitdagingen voor de toekomst en de daaruit afgeleide strategische thema’s op het gebied van dienstverlening aan klanten, digitalisering, bedrijfsprocessen en organisatie, applicaties voor klant-, proces- en medewerkersondersteuning of noodzakelijke technische veranderingen. Uiteraard vereist dat een goede afbakening van het beschouwingsgebied en de ambitie om focus op de veranderingen te krijgen.

Het belang van software architectuur

Werken vanuit architectuur zorgt ervoor dat zaken in samenhang ontworpen worden, zowel horizontaal, door bijvoorbeeld alle bedrijfsprocessen integraal te beschouwen of alle applicaties en de wijze waarop ze met elkaar geïntegreerd zijn, als verticaal, door dienstverlening aan klanten, processen, informatie, applicaties en infrastructuur in samenhang met elkaar te beschrijven.

Het gewenste ICT proces in kaart

Voor de inhoudelijke uitwerking van de architectuur is het belangrijk om de functionele en niet functionele eisen en wensen (de requirements) te bepalen en de inrichtingsprincipes voor dienstverlening, processen, informatie, applicaties en infrastructuur.

Op basis daarvan kan de gewenste situatie in kaart gebracht worden met in eerste instantie vaak meerdere oplossingsrichtingen, die samen met opdrachtgever, gebruikersorganisatie en IT organisatie getoetst worden op bruikbaarheid, toekomstgerichtheid, maakbaarheid en haalbaarheid.

Na keuze van een bepaalde oplossingsrichting, is het mogelijk om de solution architecturen verder in detail uit te werken, inclusief de transitie en migratie vanuit de bestaande situatie.

Deze werkwijze is ook de basis voor het opstarten van projecten of het samenstellen van een projectenportfolio.

Zien wat de software architecten van Carthago voor jou kunnen betekenen?

Een goede software architectuur is als het fundament van een huis, daar kan je op verder bouwen. Het is hierbij belangrijk dat deze toekomstbestendig is. Samen kijken of jouw architectuur geschikt is voor de toekomst? Laten we vrijblijvend kennismaken!

Architectuur binnen Carthago

Architectuur kijkt altijd vanuit een breed perspectief naar strategische of tactische veranderingen in dienstverlening, bedrijfsvoering of informatievoorziening, waarbij IT oplossingen met zowel pakket als maatwerk of verbeteringen in bestaande applicaties mogelijk zijn, vaak vanuit het perspectief van “re-use before buy before build” en uiteraard toekomstgericht.

Carthago ICT is gespecialiseerd in het ontwikkelen van maatwerk software. Bij het ontwikkelen van maatwerk is ook de software architectuur van belang om te waarborgen dat applicaties voldoen aan de eisen van (functionele) bruikbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, aanpasbaarheid, integreerbaarheid, schaalbaarheid, veiligheid, vertrouwelijkheid en testbaarheid, maar ook de mogelijkheden voor incrementele ontwikkeling en voor transitie en migratie in het bestaande applicatielandschap. De software architectuur richt zich op de constructie van applicaties vanuit de verschillende hierboven genoemde kwaliteitsaspecten.

Actief meedenken, een USP van Carthago ICT

Meedenken

Door actief mee te denken komen we samen tot de beste oplossingen.

Altijd dichtbij in de regio, een USP van Carthago ICT

Dichtbij

Kies je voor Carthago, dan kies je voor een partner die altijd dichtbij in de regio is.

Kennisborging

Dit vinden wij erg belangrijk. Zo kan je bedrijf te allen tijden door blijven gaan.

Partner

Om je bedrijf echt verder te helpen stellen wij ons op als partner voor de lange termijn.

In alle sectoren

Wij zijn in vrijwel elke sector actief. Met deze kennis blijf je voorop in jouw sector!

Leverancier van totaalpakket, een USP van Carthago ICT

Totaalpakket

Wij leveren niet alleen de software maar kijken ook mee naar de veiligheid, UX & architectuur.