Architectuur

Architectuur is voor Carthago ICT een belangrijk hulpmiddel om bedrijfsvraagstukken in kaart te brengen en te vertalen naar adequate bedrijfsprocessen en de bijbehorende informatievoorziening, passend in de bestaande bedrijfscontext en toekomstgericht.

Wat is software architectuur?

Software architectuur wordt mede door zijn benaming vaak vergeleken met de bouwtekening van een huis of bijvoorbeeld de fundering. Niet gek, want het is precies deze rol die een goede architectuur vervult binnen de software.

  • Het beschrijft de opbouw van de software
  • De verbindingen tussen de onderdelen / systemen
  • En wat de gebruikte technieken zijn

 
Het startpunt voor de architectuur zijn de bedrijfsdoelstellingen, missie en visie, de uitdagingen voor de toekomst en de daaruit afgeleide strategische thema’s op het gebied van dienstverlening aan klanten, digitalisering, bedrijfsprocessen en organisatie, applicaties voor klant-, proces- en medewerkersondersteuning of noodzakelijke technische veranderingen. Uiteraard vereist dat een goede afbakening van het beschouwingsgebied en de ambitie om focus op de veranderingen te krijgen.

Het gewenste ICT proces in kaart

Voor de inhoudelijke uitwerking van de architectuur is het belangrijk om de functionele en niet functionele eisen en wensen (de requirements) te bepalen en de inrichtingsprincipes voor dienstverlening, processen, informatie, applicaties en infrastructuur.

Op basis daarvan kan de gewenste situatie in kaart gebracht worden met in eerste instantie vaak meerdere oplossingsrichtingen, die samen met opdrachtgever, gebruikersorganisatie en IT organisatie getoetst worden op bruikbaarheid, toekomstgerichtheid, maakbaarheid en haalbaarheid.

Na keuze van een bepaalde oplossingsrichting, is het mogelijk om de solution architecturen verder in detail uit te werken, inclusief de transitie en migratie vanuit de bestaande situatie.

Deze werkwijze is ook de basis voor het opstarten van projecten of het samenstellen van een projectenportfolio.

Het belang van software architectuur

Werken vanuit architectuur zorgt ervoor dat zaken in samenhang ontworpen worden, zowel horizontaal, door bijvoorbeeld alle bedrijfsprocessen integraal te beschouwen of alle applicaties en de wijze waarop ze met elkaar geïntegreerd zijn, als verticaal, door dienstverlening aan klanten, processen, informatie, applicaties en infrastructuur in samenhang met elkaar te beschrijven.

Onze diensten rondom software architectuur:

architectuurscan van Carthago

Architectuur scan

Een goed gestructureerde architectuur kan veel problemen voorkomen en brengt hierdoor ook diverse voordelen met zich mee. Hierbij kan je denken aan meer flexibiliteit, makkelijker onderhoud en een hogere productiviteit. Jouw huidige architectuur onder de loep nemen? Daar helpt Carthago graag bij!

software architect inhuren bij Carthago

Architect inhuren

De architectuur van je software is te vergelijken met de fundering van een huis. Om deze reden is het voor je software letterlijk van levensbelang dat de architectuur met zorg wordt gerealiseerd. Het is verstandig om al in een erg vroeg stadium veel aandacht aan te schenken. 

Architectuur probleem op laten lossen door Carthago

Hulp bij vraag

Je hebt al veel tijd besteed aan het onderzoeken van een bepaald vraagstuk. Je weet waar het beter kan, maar hebt niet de tijd, kennis en/of expertise in huis om het op te lossen. Dan kan Carthago uitkomst bieden. Kijk samen met een ervaren software architect naar jouw probleem.

Meer informatie over Architectuur?

Loop je tegen een Architectuur vraagstuk aan? Grote kans dat onze specialisten jou hier verder bij kunnen helpen! 

Architectuur binnen Carthago

Architectuur kijkt altijd vanuit een breed perspectief naar strategische of tactische veranderingen in dienstverlening, bedrijfsvoering of informatievoorziening, waarbij IT oplossingen met zowel pakket als maatwerk of verbeteringen in bestaande applicaties mogelijk zijn, vaak vanuit het perspectief van “re-use before buy before build” en uiteraard toekomstgericht.

Carthago ICT is gespecialiseerd in het ontwikkelen van maatwerk software. Bij het ontwikkelen van maatwerk is ook de software architectuur van belang om te waarborgen dat applicaties voldoen aan de eisen van (functionele) bruikbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, aanpasbaarheid, integreerbaarheid, schaalbaarheid, veiligheid, vertrouwelijkheid en testbaarheid, maar ook de mogelijkheden voor incrementele ontwikkeling en voor transitie en migratie in het bestaande applicatielandschap. De software architectuur richt zich op de constructie van applicaties vanuit de verschillende hierboven genoemde kwaliteitsaspecten.

Zien wat de architecten van Carthago voor jouw bedrijf kan betekenen?

Vrijblijvend adviesgesprek inplannen

Contactgegevens

Carthago Midden

Landjuweel 11b 3905 PE Veenendaal Tel: 0318-240038

Carthago Oost

John Maynard Keynesstraat 359 7559 SV Hengelo Tel: 074-2455600

Mail ons

Marketing@carthago-ict.nl

Benieuwd wat Carthago voor jou kan betekenen?