Business Case

ARO

ARO: "Agressieregistratie voor de overheid"

Wie is A+O fondsen?

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds, kortweg A+O, is in het verleden door de sociale partners binnen de overheid opgericht, om de organisaties en personen in de sector optimaal te laten functioneren. Elke overheidslaag kent zijn eigen A+O organisatie. Zo is er een A+O voor Gemeenten, Provincies en Rijk. Het zijn allemaal kleine slagvaardige organisaties die met overheidsgeld worden gesubsidieerd. Zo bestaat A+O Rijk bijvoorbeeld slechts uit vier werknemers.

Business Challenge

Helaas is het geweld tegen ambtenaren de laatste jaren toegenomen. Zowel achter de balie als op straat. Elke A+O organisatie registreerde dat voorheen op zijn eigen manier, met een Excel sheet of op papier. Om de aard en omvang van de agressie te kunnen analyseren en hierop te anticiperen, was een uniforme registratie noodzakelijk, Daarom werd ca. vijf jaar geleden besloten om een gezamenlijk incidenten registratie systeem te gaan ontwikkelen. Ja, u leest het goed: drie overheden, drie opdrachtgevers – en één systeem. Een samenwerkingstraject waar velen een voorbeeld aan kunnen nemen. De grootste uitdaging bij een registratie systeem is altijd: eenvoud. Het systeem moet namelijk wel gebruikt worden. Geen toeters en bellen maar alleen datgene wat men echt nodig heeft.

Aanpak

Globaal komt de registratie neer op: wat is er gebeurd, waar is het gebeurd en wie moet het afhandelen. Om snel iets tastbaars te hebben werd door Carthago ICT binnen vijf weken een prototype gebouwd waarmee het incident op zich kon worden geregistreerd. Zo kon worden afgewogen of de behoeftes met een dergelijk systeem zouden worden ingevuld. Op basis hiervan kon daarna een voor iedereen bruikbaar systeem worden ontwikkeld, mét afhandeling, rapportage en een koppeling met bestaande systemen, zodat bestaande data kon worden geïmporteerd.

Uitkomst

Een webbased systeem dat door alle overheidsorganen wordt gebruikt,. De geanonimiseerde gegevens worden opgeslagen in een landelijke database waardoor er overzicht en inzicht ontstaat. Het systeem is de afgelopen jaren met een voor- + najaarsrelease langzaam uitgegroeid tot een systeem waarin nu zelfs plaats is voor bespiegelende gegevens als: hadden we dat kunnen zien aankomen / had dat voorkomen kunnen worden. Deze gegevens worden (uiteraard) niet landelijk opgeslagen. Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren op verzoek van de verschillende partijen specifieke functionaliteit is toegevoegd, is het nog steeds één systeem. Wel heeft het verschillende namen gekregen. Gemeentes noemen het GIR (Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem, de provindie spreekt over PAR (Provinciaal Agressie Registratiesysteem) en het rijk noemt het ARO (Agressie Registratie Systeem). Succes smaak naar meer. Er is een duidelijke vraag ontstaan vanuit de gebruikers om ook andere incidenten zoals (bijna) ongelukken en integriteitincidenten te kunnen registreren. Wordt vervolgd …

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met Vincent.

Vincent Stinesen

Vincent Stinesen
+31 (0)6 53650488
stringBack to Top