Voordelen co-development

Klant en leverancier vloeiend samenwerken

Als het om softwareontwikkeling gaat wil je misschien niet alles uit handen geven. Zeker niet als je zelf ook goede ontwikkelaars in huis hebt. Anderzijds mis je soms net de juiste expertise of capaciteit om een project optimaal uit te voeren. Hoe mooi zou het zijn als jouw eigen mensen optimaal worden ingezet en daarbij ook nog hun kennisniveau kunnen verhogen? Hybride samenwerking door co-development: Een hybride samenwerkingsvorm waarbij klant en leverancier vloeiend samenwerken en optimaal gebruik maken van alle aanwezige expertise en capaciteit. De optimale combinatie van software ontwikkelen in eigen beheer gecombineerd met uitbesteden. Met als uitgangspunt dat de opdrachtgever zoveel mogelijk zelf doet en Carthago aanvullende expertise levert.   

De voordelen van co-development

1. Optimale capaciteitsbenutting

De flexibele inzet van capaciteit zorgt ervoor dat Carthago alleen die zaken oppakt waar de klant zelf geen mensen voor beschikbaar heeft. Hierdoor worden de eigen mensen optimaal ingezet.

2.Expertise op afroep

Specifieke expertises worden alleen ingezet wanneer ze nodig zijn en niet gedurende het gehele project, zoals bij detachering vaak het geval is.

3. Besparing

Doordat de eigen capaciteit optimaal wordt ingezet zijn er geen vaste kosten. De opdrachtgevers kan tijdens de samenwerking continue bepalen hoeveel capaciteit wordt ingezet van Carthago en snel op- en afschalen. 

4. Switchen

Er is altijd de mogelijkheid om gedurende de samenwerking eenvoudig te switchen van detachering naar projectmatig werken of vice versa.

5. Geen regieorganisatie

Door de intensieve samenwerking worden de taken op dagelijkse basis onderling verdeeld., waardoor een regieorganisatie niet nodig is.

6. Kennisborging

Carthago borgt de opgebouwde klantkennis en wij zorgen dat er altijd minimaal 3 medewerkers kennis hebben van de systemen. Ook wordt het hierdoor makkelijker werkzaamheden uit te voeren wanneer de klant extra capaciteit nodig heeft.

7. Kennisniveau verhogen

Het kennisniveau van de eigen mensen wordt verhoogd door ze in teamverband te laten samenwerken met onze specialisten. Het doel is dat de eigen medewerkers de software uiteindelijk zelf kunnen onderhouden en doorontwikkelen

8. Partners

Door de samenwerking ontstaat er een andere verhouding dan enkel klant / leverancier. Samen optrekken tijdens projecten & beheer schept een nauwe band. Het stimuleert het wederzijds begrip, vergroot de betrokkenheid en is een goede basis voor nieuwe innovatieve ideeën.

Meer weten over de voordelen va co-development of over andere software gerelateerde zaken? Neem dan zeker contact met ons op! 

Contact

Andere diensten

Projecten

Het beste team voor ieder project

Detachering

Hoog opgeleid, proactieve houding, snel ingewerkt en met de juiste kennis

Service Level Agreement

Kennis geborgd, advies en lange termijnvisie

Cloud

Maximale wendbaarheid, meer flexibiliteit en schaalbaarheid

Carthago ICT maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. We gaan er van uit dat je hiermee akkoord gaat. Lees meer.