Software security testen

 Software security test

Een security test word took wel een kwetsbaarheden- of vulnerabilitytest genoemd. Met een security test doorgronden we de applicatie en de applicatie omgeving.

Testen vanuit verschillende invalshoeken:

 

Blackbox

Er wordt getest zonder voorkennis van de applicatie en van buitenaf, waarbij allerlei soorten input gecontroleerd worden.
 

Whitebox icm code analyse

Een whitebox test is een test waarbij er zoveel mogelijk informatie wordt overhandigd aan de tester. Denk hierbij aan handleidingen, applicatie – en serverconfiguraties, versienummers en inzicht in de broncode.

Back to Top