Architectuur

Toekomstgericht, standaardisering en beheersbaarheid

Geen 'huis op een fundering van kiezelstenen'

De optimale software-architectuur is enorm belangrijk voor onze klanten. Onze opdrachtgevers hebben doelstellingen te halen. Het gehele IT systeem moet helpen bij het wegnemen van problemen en de juiste basis bieden voor het creëren van business opportunities.

Software-architectuur is een beschrijving van de fundamentele structuren van softwaresystemen. Een blauwdruk van het systeem. Hierin staat beschreven uit welke onderdelen het systeem bestaat en hoe deze onderling in relatie staan met elkaar. Wanneer eenmaal de architectuur staat kan het complex zijn om deze aan te passen. Een desktop applicatie omzetten naar een webapplicatie is niet eenvoudig. Een goed doordachte softwarearchitectuur houdt rekening met wijzigingen, zowel groot als klein. Systeemeigenaren verwachten geen instabiele applicatie wanneer er flink aan ontwikkeld is. Niemand wil een “huis op een fundering van kiezelstenen”.

Uitbreidbaarheid van een systeem is een eigenschap die valt in de categorie “niet-functionele” systeem eisen. Er zijn genoeg systemen te bedenken waarbij uitbreidbaarheid niet een prioriteit heeft, omdat er gewoonweg niet veel wijzigingen worden verwacht.

Het is de taak van de architect om de niet-functionele systeemeisen te vertalen naar techniek en een uiteindelijk systeemontwerp. Een ander veel voorkomende eis is schaalbaarheid. En als dat het geval is, kom je tegenwoordig snel uit op een cloud oplossing. De vertaling van de andere niet-functionele eisen volgt daarop. Deze zijn in een cloudoplossing anders te realiseren dan wanneer het systeem on premise wordt gedraaid.

Wij voeren veel architectuur reviews uit. Ook intern, waarin collega’s gevraagd worden om kritisch naar een ontwerp te kijken, mee te denken en waarin alle feedback wordt meegenomen om tot een passend ontwerp te komen. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw trajecten, ook tijdens de beheerfase. Alle niet-triviale wijzigingen hebben baat bij een review. Daarnaast voeren we regelmatig software audits uit bij opdrachtgevers, waarin wij de software in detail onder de loep nemen. Zo kijken we naar de architectuur en de implementatie. We toetsen het systeem opnieuw tegen de huidige niet-functionele eisen. Zo ontstaat een continue loop van verbeteringen én een optimaal gebruik van software én architectuur.

Contact

Andere expertises

Softwareontwikkeling

Versnel digitalisering met oplossingen van kwalitatief hoog niveau

Security

Optimale bescherming, tijdig & actueel inzicht in risico’s

Cloud

Maximale wendbaarheid, meer flexibiliteit en schaalbaarheid

Klantcases

Wij werken voor opdrachtgevers in alle sectoren. Voor iedere klant de passende oplossing. 

Carthago ICT maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. We gaan er van uit dat je hiermee akkoord gaat. Lees meer.