Software diensten

Goed beeld van de kwaliteit van software

Naast het bouwen van software oplossingen biedt Carthago ook diverse software diensten aan, zoals broncode analyse, rendement scans en design scans. Een broncode analyse levert actueel inzicht op in de kwaliteit van de aanwezige maatwerksoftware, hoe deze opgebouwd is, de mate van veiligheid en of de broncode een solide basis biedt om op door te ontwikkelen. 

Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor broncode analyse van bestaande applicaties, maar het wordt nog niet altijd uitgevoerd of meegenomen in het standaard ontwikkelproces. Daardoor blijven er belangrijke kansen liggen en zijn er meer security risico’s. 

Verschillende software talen 

De broncode analyse is uit te voeren op applicaties in verschillende talen zoals C#, .NET, Java, Javascript, Python en PHP.  Onze specialisten van de software diensten zijn ervaren in het uitvoeren van code analyses. De uitkomsten van de code analyse worden besproken met de opdrachtgever (en de eventuele bij de opdrachtgevers aanwezige ontwikkelaars). De bevindingen worden geprioriteerd en in het verdere ontwikkelproces opgelost. Wanneer gewenst kan Carthago de maatwerk aanpassingen voor haar rekening nemen.   

Broncode analyses

Een efficiënte manier van het uitvoeren van een broncode analyse is het gebruikmaken van tooling; static code analyse tools. Door gebruik te maken van tooling wordt er snel een globaal beeld gevormd. Deze output dient tevens als input voor de verdere handmatige analyse. Tevens kan deze output in het proces direct teruggekoppeld worden naar ontwikkelaars. Een broncode analyse in combinatie met een security scan is aan te bevelen, omdat hiermee direct inzichtelijk wordt hoe veilig de applicatie op dat moment is en op welke wijze de security bevindingen zijn op te lossen. 

Meer weten over onze software diensten? Neem dan contact met ons op!  

Rendement Scan

Kansen liggen voor het grijpen

Design Scan

Software aanpassen, aanschaffen of nieuwbouw

Broncode Analyse PHP

Zwakke plekken vroegtijdig herstellen

Broncode Analyse Java

Geen vertraging bij ontwikkelen

Broncode Analyse .NET

Kwaliteit van software optimaliseren

Contact

Klantcases

Wij werken voor opdrachtgevers in alle sectoren. Voor iedere klant de passende oplossing. 

Bernhard Dam

Bernhard Dam

Directeur Carthago Midden 
+31 (0)318 240 038
bernhard.dam@carthago-ict.nl

Carthago ICT maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. We gaan er van uit dat je hiermee akkoord gaat. Lees meer.