Betekenis: Front-end

De front-end is alles wat de eindgebruiker ziet en interactie mee aan kan gaan. Dit in tegenstelling tot de back-end die niet zichtbaar is voor de gebruiker. 
 
 

Gerelateerde content: