Carthago en de olifant

Steeds vaker zien we een olifant opdoemen bij Carthago.

Eerst de olifantenknuffel voor de pasgeboren baby’s van collega’s en nu een schilderij met een olifant. Dit schilderij is gemaakt door collega’s en hun partners tijdens het 20-jarig jubileumweekend in Meschede (Duitsland). 

Daar zit een verhaal achter:
Bij de oprichting van Carthago, ruim 20 jaar geleden, moest er een passende naam gevonden worden. Oprichter Ruud Mulder kende veel bedrijven in de ICT wereld en bedacht dat hij het op moest gaan nemen tegen die grote jongens. In de geschiedenis zijn er voorbeelden van ‘kleintjes’ die zich best konden meten met de ‘groten’.

Eén mooi voorbeeld voor Ruud was Hannibal. Hannibal groeide op in de legerkampen (vooral Carthago Nova, het huidige Cartagena) van zijn vader Hamilcar Barkas. Ten tijde van de dood van Hamilcar Barkas in 229 v. Chr, was Hannibal al volwassen, maar nog niet oud genoeg om hem op te volgen als legeraanvoerder van Carthaags Iberia. Daarom werd zijn zwager Hasdrubal de Schone legeraanvoerder van Carthaags Iberia. Hasdrubal heeft onder zijn bewind het Ebro-verdrag ondertekend. Daarin stond dat al het land ten zuiden van de Ebro in de Carthaagse invloedssfeer lag, het land ten noorden daarvan in die van Rome. Carthago beloofde de Ebro niet te zullen oversteken. In 221 v. Chr werd Hasdrubal vermoord en nam Hannibal op zesentwintigjarige leeftijd de macht over.

Het is waarschijnlijk dat de Romeinen zich Noord-Afrika als hun volgende oorlogsterrein hadden voorgesteld, maar Hannibal voorkwam dit. Hij wilde Rome in het hart treffen, maar het troepentransport was niet gemakkelijk. Er was echter een alternatieve weg, namelijk door de Alpen, maar dit was een riskante route. Alleen de Kelten kenden de wegen en passen aldaar. Niemand had ooit geprobeerd om een leger met olifanten over dit gebergte te brengen. Zijn onderneming was geen ondoordacht waagstuk. Hij had zich immers goed laten inlichten over de passen door inheemse gidsen. Als briljant tacticus versloeg hij het ene Romeinse leger na het andere. In 218 v.Chr. vonden de veldslagen bij Ticinus en Trebia plaats, die beide door Hannibal werden gewonnen.

De olifant heeft dus een speciale band met Carthago (en andersom) en daarom prijkt er een mooie grote Olifant op het schilderij in de kantine van pand in Hengelo.

This entry was posted in nieuws.