Klantendag Carthago ICT / CloseSure bij de steenfabriek – Losser

De jaarlijkse klantendag van Carthago en CloseSure bestaat steevast uit een bezoek aan een ambachtsman of -vrouw die met passie over zijn/haar vak kan vertellen. Het ‘Meet the Miller’ concept.

Deze editie begon bij Erve Hulsbeek, vanwaar we vertrokken. Het vervoer naar de steenfabriek “Werklust”in Losser was bijzonder, in die zin dat de Franse stadsbus uit begin vorige eeuw (schat ik in) volgens de chauffeur ‘net-aan’ voldoet aan de milieu-eisen. We zijn blij dat we nog geen milieu-paragraaf in ons jaarverslag hebben, de diesellucht was niet te harden.

Na deze barre tocht werden we vriendelijk ontvangen door een medewerkster van de steenfabriek. Er volgde een rondleiding, deels met een treintje, over het terrein van de steenfabriek.

Deze middag zijn we een stuk wijzer geworden als het gaat om het winnen van klei, het verwerkingsproces in een logistieke keten, de stapsgewijze verbeteringen die de familie Osse heeft doorgevoerd en het zeer bijzondere bakproces in de ringoven. De reusachtige ringoven en het bijzondere proces om per kamer (als een lopend vuurtje) de stenen te bakken met kolen die van boven werden toegediend, waren indrukwekkend en heel interessant. Na veilig teruggekeerd te zijn bij Erve Hulsbeek hebben we de dag afgesloten met een heerlijk diner waarbij er tussen onze gasten er ook weer interessante dwarsverbindingen bleken te zijn of ontstonden. Kortom, een steengoed uitje!

This entry was posted in nieuws.