Security audit door Carthago ICT

Een security audit uitvoeren wordt steeds belangrijker voor organisaties. Er ontstaat namelijk steeds meer schade door gebrekkige online veiligheid.  Zo komen bijvoorbeeld datalekken steeds vaker voor met alle gevolgen van dien. Gegevens worden gestolen waardoor er financiële schade ontstaat, maar ook schade aan het imago. Het is voor veel bedrijven lastig om de beveiliging op orde te krijgen. Hier is namelijk specifieke kennis en expertise over het beveiligen van applicaties en het testen hiervan voor nodig. Door een securityspecialist in te schakelen en een security audit uit te laten voeren kunnen problemen op het gebied van beveiliging worden voorkomen en opgelost.  

Wat is een security audit? 

Een security audit is een test die zich richt op alle aspecten rondom security. De tester maakt een analyse en een beoordeling van de security risico’s van een organisatie. Hij kijkt naar waar de lekken en gaten zitten in de beveiliging. Om een security test uit te voeren kunnen verschillende security scans worden uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan pentesten zoals whitebox en blackbox security scans en email security scans. 

Als de expert deze scans heeft uitgevoerd wordt een duidelijk en uitgebreid rapport gemaakt over de bevindingen van de tester en geeft de tester advies over hoe deze aan te pakken.  

Onze werkwijze

Wij helpen onze klanten om bewust te worden van de gevaren op het gebied van security. Onze experts zijn gedreven en ervaren in het uitvoeren van security testen. Hierbij is er sprake van de nodige creativiteit en toepassing van uiteenlopende methodieken. Na het uitvoeren van de test ontvangen onze opdrachtgevers een helder rapport. Daarin zijn de gevonden kwetsbaarheden beschreven. Voor elke kwetsbaarheid geldt dat er een advies voor een oplossing in het rapport vermeld staat. Bovendien is er sprake van een algemeen securityadvies met daarbij een duidelijke risicoanalyse. Indien gewenst kunnen wij ook de aanpassingen op ons nemen.  

De klanten die je voorgingen: