Security management

Security management voor veilig functioneren van maatwerksoftware

Security management krijgt steeds meer de aandacht en dat is niet zonder reden. Het is belangrijk dat uw maatwerksoftware optimaal en veilig functioneert. Dit om de veiligheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden. Security management heeft onder meer betrekking op uw maatwerkapplicaties. Deze ondergaan bijvoorbeeld op periodieke basis een update. Na een wijziging is het belangrijk om na te gaan of er nog steeds sprake is van een optimale veiligheid. Carthago ICT is hiervoor inzetbaar met het testen van maatwerkapplicaties.

Security management met test voor maatwerkapplicaties

Carthago ICT beschikt over een jarenlange ervaring als specialist in de ontwikkeling van maatwerksoftware. Vanuit deze basis is de focus verder gericht op security management dat als een breed begrip gezien kan worden, maar ook specifieke onderdelen kent. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een security test voor maatwerkapplicaties. De veiligheid wordt uitgebreid getest. De test vindt onder meer plaats door de uitvoering van codereviews, maar tevens door zogenoemde white box en black box testen uit te voeren. Het is in verschillende situaties belangrijk om security management toe te passen. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw van een maatwerkapplicatie, maar ook indien er sprake is van een update met belangrijke wijzigingen. Of als er een vermoeden bestaat dat er zich een kwetsbaarheid voordoet met mogelijk een beveiligingsprobleem. Onder het security management valt eveneens het minimaal één keer per jaar testen van maatwerksoftware. Wanneer testen:
  • Tijdens de acceptatiefase bij nieuwbouw applicatie
  • Na een update met belangrijke wijzigingen
  • Bij het vermoeden van kwetsbaarheden
  • Minimaal één keer per jaar als onderdeel van security management

In de praktijk

In de praktijk komt het erop neer dat een specialist van Carthago ICT zoveel mogelijk testen in het bepaalde tijdsbestek uitvoert. Aan de hand van de testen ontstaat er een goed beeld van het functioneren van de maatwerkapplicatie op het gebied van veiligheid. U krijgt een uitgebreid rapport met de bevindingen van onze specialist en het resultaat. De beoordelingen worden volgens de mate van prioriteit weergegeven inclusief onze aanbevelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernhard Dam van onze vestiging in Veenendaal of met Herman Welleweerd van Carthago in Hengelo.