Een pentest laten uitvoeren?

Ben jij benieuwd naar hoe goed je online veiligheid eigenlijk echt is? Zijn jouw wachtwoorden en gegevens veilig? Zijn de gegevens van jouw klanten beschermd? Zitten er zwakke plekken in de security van de online omgeving van jouw bedrijf?

Laat het testen met een pentest! Pentesten zijn belangrijke security testen, die als doel hebben om beveiligingsproblemen preventief op te sporen in netwerken, applicaties en servers om deze vervolgens op te lossen. Een andere benaming is dan ook een binnendringtest of penetratietest.

Een pentest wordt uitgevoerd door ethical hackers, waarbij er toestemming is om zonder toegangsgegevens informatie te verkrijgen vanuit het systeem. De gevonden bevindingen kunnen vervolgens opgelost worden om de veiligheid te verbeteren en te waarborgen.

pentest laten uitvoeren door Carthago

Wat is een pentest?

Bij een pentest, de afkorting van penetration testing, laat je ethische hackers op gesimuleerde wijze je online veiligheid testen. Dit doen zij door een cyberaanval op een computersysteem, netwerk of webapplicatie na te bootsen. Zij kruipen in de huid van een echte hacker en proberen toegang te krijgen tot jouw beveiligde gegevens. Dit met als doel kwetsbaarheden te identificeren en de verdedigingsmaatregelen van de organisatie te beoordelen. 

Het is een cruciaal onderdeel van het beveiligingsplan van een organisatie, omdat het helpt bij het identificeren van zwakke punten in het systeem en het suggereert manieren om de beveiliging te verbeteren. Door dit te doen, ontdekken deze ethical hackers zwakke plekken en risico’s in de beveiliging en veiligheid bloot. Hierdoor krijg jij helder inzicht in de risico’s en kwetsbaarheden van de IT-omgeving van je bedrijf.

Pen testing kan worden uitgevoerd door interne medewerkers of externe consultants en kan zowel handmatig als met behulp van geautomatiseerde tools worden uitgevoerd. De omvang van de test kan variëren, van één enkel systeem of applicatie tot het hele netwerk.

Er zijn verschillende soorten pen testing, waaronder black box testing, waarbij de tester geen kennis heeft van het te testen systeem, en white box testing, waarbij de tester volledige kennis heeft van het systeem. Er is ook grey box testing, waarbij de tester gedeeltelijke kennis heeft van het systeem.

Na de pentest ontvang je een rapport met de bevindingen. Deze kunnen vervolgens opgelost worden om de veiligheid te verbeteren en te waarborgen.

Verschil pentest en vulnerabilityscan

Een pentest en een vulnerabilityscan zijn niet hetzelfde, althans niet exact hetzelfde. Het verschil zit ‘m in de automatisering. Een pentest bestaat voor het grootste gedeelte uit handmatige tests die uitgevoerd worden door een ervaren en gespecialiseerde ethische hacker.

Als het merendeel van de pentest geautomatiseerd is, wordt het een vulnerabilityscan genoemd. Zo’n vulnerabilityscan heeft (in veel gevallen) niet de intelligentie om kwetsbaarheden te ontdekken die van het standaardpatroon afwijken.

Bij een pentest kan dit wel. De ethische hacker die een pentest doet, heeft namelijk veel (meer) creativiteit en kennis en dat speelt een essentiële rol bij het vinden van risico’s die anders onopgemerkt blijven.

Waarom is een pentest belangrijk?

Bij het uitvoeren van pentesten is er niet alleen sprake van het zoeken naar zwakheden in de applicatie. Een belangrijk element is ook dat er gekeken wordt of er een optie is om gebruik te maken van een kwetsbaarheid om in de applicatie te breken of om de beveiliging te omzeilen.

Continue aandacht voor de juiste beveiliging van uw IT-omgeving is tegenwoordig een absolute voorwaarde. Ons advies is om op verschillende momenten pentesten uit te voeren. Bijvoorbeeld op het moment van nieuwbouw van een applicatie in de acceptatiefase.

Of wanneer er sprake is van een grote verandering in een bestaande applicatie. Dat is een belangrijk moment om te testen of er nieuwe kwetsbaarheden voordoen, of dat er een vermoeden is van een beveiligingsprobleem.

Laat pentesten uitvoeren bij:

 • Acceptatiefase
 • Grote verandering in applicatie
 • Vermoeden beveiligingsprobleem
 • Periodieke test, minimaal 1x per half jaar

Welke type pentesten zijn er?

Whitebox security test

Whitebox security testen zijn belangrijke security testen en worden ook wel pentesten genoemd. Met een security test kan een applicatie en de omgeving van een applicatie worden doorgrond. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende security testen. Denk hierbij aan whitebox security testen, blackbox security testen en de tussen variant greybox security testen. Op deze pagina gaan wij in op whitebox security testen.

De whitebox security test is een aanpak waarbij de interne structuur, het design en de implementatie van de applicatie vooraf bekend zijn bij de tester of ethical hacker. Er wordt zoveel mogelijk informatie overhandigd aan de tester. Er is sprake van volledige transparantie om alle fouten op te kunnen sporen.

Denk hierbij aan handleidingen, applicatie – en serverconfiguraties, versienummers en inzicht in de broncode. Hierbij gaat het ook om IP-adressen, hostnames, netwerkinformatie, usernames/ wachtwoorden, firewall informatie, webserverconfiguratie, OS informatie /configuratie, handleidingen en versienummers.

Voordelen van een whitebox security test

Met een whitebox test kan je niet alleen meer maar ook grondiger testen in minder tijd. Indien het gaat om een maatwerkapplicatie kan tevens de broncode verstrekt worden. Zo kan de pentest gemakkelijk gecombineerd worden met een broncode analyse. Met deze informatie kan de tester beter controleren of de applicatie en applicatieconfiguratie veilig is.  

blackbox security test

Blackbox security test

Een blackbox pentest is een testmethode voor de veiligheid van software. Het verschil tussen een black- en whitebox test is dat bij een blackbox test er vooraf geen kennis is van de applicatie bij de ethical hacker die de software gaat testen. 

Het is mogelijk om de volgende zaken te testen:

 • Een besturingssysteem
 • Een website
 • Een database
 • Een maatwerk applicatie
 

Een Blackbox security test biedt inzicht in hoe de veiligheid van de infrastructuur en/of (web-) applicatie ervan buitenaf uitziet. Blackbox testen is een aanpak waarbij er wordt getest zonder voorkennis van de applicatie.

De aanpak is dus te vergelijken me de situatie dat er een echte hacker actief is. De test geeft aan welke informatie achterhaald kan worden en hoe deze informatie mogelijk misbruikt kan worden door kwaadwillende. Het doel van deze scan is om te laten zien wat de interne kwetsbaarheden zijn en welke informatie daardoor publiekelijk beschikbaar is of zou kunnen komen. 

Voordelen van een blackbox security test

Het voordeel van een blackbox security test is dat de test realistisch is. Onze ethical hackers hebben evenveel informatie als een daadwerkelijk kwaadwillende. 

Voordelen van een pentest

 • Uitgebreide objectieve beoordeling: een pentest biedt een uitgebreide beoordeling van de huidige beveiligingsstatus van een organisatie door het simuleren real-world aanvallen. Het omvat alle gebieden van de beveiliging van een organisatie, inclusief netwerkinfrastructuur, applicaties, endpoints en beleid.
 • Prioritering van kwetsbaarheden: de test helpt bij het prioriteren van kwetsbaarheden op basis van hun ernst en potentiële impact op de organisatie. Het geeft een duidelijk inzicht in welke kwetsbaarheden eerst moeten worden verholpen en welke kunnen wachten. Zo komen uit pentesten vaak een aantal quick fixes die snel opgelost kunnen worden en (afhankelijk van de situatie) een aantal grotere problemen. 
 • Verbeter je huidige beveiliging: een pentest helpt kwetsbaarheden te identificeren en geeft aanbevelingen voor het oplossen ervan. Als gevolg hiervan kan de organisatie haar preventief beter beveiligen en het risico op een daadwerkelijke aanval verkleinen.
 • Naleving van wetgeving: In bepaalde branches is een pentest een wettelijke vereiste. Het helpt organisaties te voldoen aan nalevingsnormen en boetes en straffen te voorkomen.

Carthago een pentest laten uitvoeren?

Een pentest geeft inzicht in de beveiligingsrisico’s rondom jouw IT security. Door hier pro-actief in te handelen blijf je hackers een stapje voor. 

Penetratietest

Whitebox of Blackbox
5200 exlusief BTW
 • Uitgebreid onderzoek naar onveiligheden
 • Duidelijke rapportage van bevindingen
 • Presentatie van de bevindingen met toelichting
Populair

Pentesten door Carthago ICT

Onze experts zijn zeer bedreven en ervaren in het uitvoeren van pentesten. Hierbij is er sprake van de nodige creativiteit en toepassing van uiteenlopende methodieken. Na het uitvoeren van de pentest ontvangen onze opdrachtgevers een helder rapport, daarin zijn de gevonden kwetsbaarheden beschreven. Voor elke kwetsbaarheid geldt dat er een advies voor een oplossing in het rapport vermeld staat. 

Bovendien is er sprake van een algemeen security advies met daarbij een duidelijke risicoanalyse. Meer weten over pentesten of over onze andere security diensten? Neem dan contact met ons op!

Actief meedenken, een USP van Carthago ICT

Meedenken

Door actief mee te denken komen we samen tot de beste oplossingen.

Altijd dichtbij in de regio, een USP van Carthago ICT

Dichtbij

Kies je voor Carthago, dan kies je voor een partner die altijd dichtbij in de regio is.

Kennisborging

Dit vinden wij erg belangrijk. Zo kan je bedrijf te allen tijden door blijven gaan.

Partner

Om je bedrijf echt verder te helpen stellen wij ons op als partner voor de lange termijn.

In alle sectoren

Wij zijn in vrijwel elke sector actief. Met deze kennis blijf je voorop in jouw sector!

Leverancier van totaalpakket, een USP van Carthago ICT

Totaalpakket

Wij leveren niet alleen de software maar kijken ook mee naar de veiligheid, UX & architectuur.