Broncode Java

Een broncode analyse Java wordt op professionele wijze uitgevoerd door de Java-specialisten van Carthago. Wij beoordelen de kwaliteit van de broncode en testen onder meer de risico’s in de beveiliging. Daarnaast wordt de software architectuur en mogelijk de enterprise architectuur beoordeeld. Tevens wordt de testbaarheid en de security by design/default en privacy by design/default beoordeeld.

Waarom een broncode analyse Java?

Het voordeel van het laten uitvoeren van een broncode analyse Java is dat de ontwikkelde software uiteindelijk van een hogere kwaliteit is. Zwakke plekken worden in een vroeg stadium ontdekt en aangepast door de ontwikkelaars. Bovendien verloopt de ontwikkeling sneller door tijdig de knelpunten aan te pakken. Een geplande release loopt door de tijdige analyse geen vertraging op. Bovendien zijn onze opdrachtgevers verzekerd van een applicatie van de beste kwaliteit. 

Wat levert het op?

Het biedt een actueel inzicht in de veiligheid van de applicatie op het toetsingsmoment. Wij zorgen voor: 

  • Goed testbare broncode  
  • Tijdig herstel 
  • Beste kwaliteit én veilige software
 

De uitkomsten van de broncode analyse Java worden besproken met de opdrachtgever en de ontwikkelaars. De bevindingen worden besproken die vervolgens in het ontwikkelproces opgelost kunnen worden. Wanneer gewenst kan Carthago de maatwerk aanpassingen uitvoeren. 

Meer weten over broncode analyse Java? Neem dan contact met ons op! 

Wat is een Java broncode analyse

Een broncode analyse Java is in veel situaties belangrijk om te laten uitvoeren. Het is voor een ontwikkelteam zelfs een belangrijk instrument om op deze wijze tussentijds de kwaliteit van de software te beoordelen en te optimaliseren. Bij een broncode analyse Java is er sprake van een toetsing tijdens het ontwikkelproces of van al langer bestaande Java-software.

Het is mogelijk om de broncode analyse Java al in een pril stadium uit te voeren om het vervolgens op verschillende momenten tijdens het ontwikkelproces te herhalen. Onze softwaresecurity specialisten zoeken binnen de verschillende onderdelen van de applicatie gericht naar kwetsbaarheden. Er zijn meerdere manieren om de analyse van de broncode uit te voeren. Bijvoorbeeld handmatig of door het toepassen van statische code analyse tools. Een combinatie hiervan behoort eveneens tot de mogelijkheden. Bij de toepassing van tooling is het mogelijk om op korte termijn al een algemeen beeld te verkrijgen van de veiligheid van de software. Deze output vormt bovendien de input voor de toepassing van een handmatige broncode analyse.

Jouw JAVA broncode laten analyseren?