Design Scan

Design scan: bestaande software aanpassen, nieuw aanschaffen of nieuw bouwen? Bepaal het in 7 stappen. We komen regelmatig tegen dat bestaande software niet meer voldoet. Nieuwe wensen stapelen zich op en het onderhoud van de bestaande software wordt steeds lastiger. En hoe zit het met de veiligheid? De grote vraag is dan of de bestaande software aangepast moet worden of dat het verstandiger om een nieuwe standaardoplossing te kopen of een nieuwe te ontwikkelen.

De zeven stappen van de design scan

Het aanpakken van de software heeft meestal een flinke impact op de processen, het is vaak erop of eronder. Hoe bepalen organisaties de ideale aanpak, maken ze een afgewogen keuze en worden de juiste investering gedaan? Antwoorden op deze vragen worden verkregen door het uitvoeren van een design scan. Met een design scan wordt in zeven stappen en in korte tijd de wensen bepaald, inzicht gegeven in de keuzemogelijkheden en bepaald wat de slimste en aan te bevelen route is.

Meer weten over een rendement scan?

Design scan door Carthago

Onze experts zullen bij een design scan alle stappen zorgvuldig doorlopen om tot een goed, helder en compleet advies te komen. Indien gewenst kunnen wij het advies ook uitvoeren en het tot een goed einde brengen.

Meer weten over design scan? Neem dan contact met ons op!

				
					design.scan ( 'stap 1' );
				
			

Stap 1: Brainstorm (wensen en kansen)

Softwarevernieuwing is het moment om in kaart te brengen welke kansen er liggen om werktijd te besparen, gebruiksgemak te verhogen of zelfs extra omzet te realiseren. Naast de ideeën die onze klanten zelf hebben over de oplossing, zien we in veel gevallen dat we tot nieuwe besparingen, gebruiksgemak of omzetverhogingen komen. We brengen in kaart hoe we geld en tijd kunnen besparen of extra gemak of gebruikersplezier creëren. 

				
					design.scan ( 'stap 2' );
				
			

Stap 2: Analyse bestaand systeem

In deze stap zoomen we in op de software die momenteel bij de klant draait. Hierbij zijn verschillende facetten belangrijk om te bepalen of het systeem geschikt is om op door te ontwikkelen. We kijken hierbij vooral naar:

  • De architectuur: Hoe geschikt is de huidige software om de doelen te bereiken en kunnen we hier goed de toekomst mee in?
  • Security: Is het huidige systeem eenvoudig te beveiligen en veilig te houden?
  • Onderhoudbaar en aanpasbaar: Welke inspanningen verwachten we op het gebied van onderhoud en toekomstige uitbreidingen?
  • Kosten: Wat zijn de kosten om door te ontwikkelen op het huidige systeem?
				
					design.scan ( 'stap 3' );
				
			

Stap 3: Is er standaard software die (een deel van) de wensen kan vervullen?

Waar mogelijk adviseren wij bestaande softwaresystemen, eventueel aangevuld met maatwerk. Dit kan goedkoper zijn dan een volledig nieuwe software en daarbij zijn bestaande software-oplossingen meestal goed doorontwikkeld. Carthago adviseert altijd op transparante wijze de oplossing met de meeste voordelen.

				
					design.scan ( 'stap 4' );
				
			

Stap 4: Wat kost nieuwbouw?

Mocht het bij de analyse uit stap drie blijken dat het geen goede optie is om het bestaande systeem verder door te ontwikkelen, dan brengen we in kaart wat het kost om het gewenste systeem nieuw te realiseren. Tijdens een scrum-overleg met onze ontwikkelaars bepalen we de kosten per onderdeel. Dit doen we door planning-poker te spelen. Dat is een methode waarbij meerdere ontwikkelaars een inschatting doen van het aantal uren. Mochten hier onderling grote verschillen inzitten, gaan we met elkaar in gesprek om te bepalen waar dit in zit en komen we tot een gezamenlijk standpunt. In de praktijk blijkt dit zeer effectief te werken en kunnen we nauwkeurig bepalen hoeveel tijd er nodig is. Dit resulteert uiteindelijk in een menukaart met kosten per onderdeel.
				
					design.scan ( 'stap 5' );
				
			

Stap 5: Uitwerken naar: Schetsen, User stories en MVP

Zien is geloven. Dat geldt ook voor software! In deze stap visualiseren we de beoogde schermen om gebruikers en beslissers te laten zien hoe het zou kunnen gaan werken. Doordat men virtueel door de diverse schermen heen kan klikken krijgt het team gevoel bij de nieuwe situatie. Dit is tevens een goed moment om de functionaliteit verder aan te scherpen. De gebruikers vullen aan of geven verbeterpunten aan die we kunnen doorvoeren in de schetsen en user stories.

Deze zetten we om in een MVP. Minimal Viable Product. Hiermee wordt aangegeven welke functionaliteit minimaal vereist is voor een eerste versie van de software. Uiteraard kan de klant ervoor kiezen om meer functionaliteit toe te voegen. Het is een goede manier om te kijken hoe er binnen het budget een optimaal werkbaar systeem opgeleverd kan worden.

				
					design.scan ( 'stap 6' );
				
			

Stap 6: De effectmeting

Het is belangrijk om samen met onze opdrachtgever een businesscase te maken. Software aanpassen, nieuw kopen of nieuwbouw kost tijd en geld. Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat het oplevert of bespaart. Hoeveel uur werk scheelt het nieuwe systeem? Verwachten we hogere verkopen of meer klanten te kunnen bedienen? Door e.e.a. in cijfers uit de drukken kan de terugverdientijd bepaald worden.
				
					design.scan ( 'stap 7' );

				
			

Stap 7: De beste keuze

Nu we alle wensen en mogelijkheden hebben bepaald kunnen we een goed onderbouwd advies uitbrengen over de beste route. We merken dat klanten het erg waarderen om op deze manier geholpen te worden. Tegen relatief lage kosten hebben we samen met gebruikers het beoogde systeem gevisualiseerd, bepaald wat de beste realisatiewijze is en een begroting gemaakt op onderdelen. Als de kansen en problemen zichtbaar zijn gemaakt wordt de afweging inzichtelijk en is het voor de beslissers minder complex om keuzes te maken.

Zien wat een design scan van Carthago voor jouw bedrijf kan betekenen?

Vrijblijvend adviesgesprek inplannen

Contactgegevens

Carthago Midden

Landjuweel 11b 3905 PE Veenendaal Tel: 0318-240038

Carthago Oost

John Maynard Keynesstraat 359 7559 SV Hengelo Tel: 074-2455600

Mail ons

Marketing@carthago-ict.nl

Benieuwd wat Carthago voor jou kan betekenen?