Security testen & code analyse

U heeft een applicatie laten ontwikkelen maar is deze wel veilig? Carthago helpt om inzicht te krijgen in de veiligheid van applicaties. Wij zijn gespecialiseerd in security testen en met name in code analyses. Tevens assisteren wij bij het structureren, optimaliseren en het veiliger maken van het software ontwikkelproces.

Bekijk onze software security scans:

Software security scans

Kern van onze dienstverlening

Testen vanuit verschillende invalshoeken:

 • Blackbox
  Er wordt getest zonder voorkennis van de applicatie en van buitenaf, waarbij allerlei soorten input gecontroleerd worden.
 • Whitebox
  Een whitebox test is een test waarbij er zoveel mogelijk informatie wordt overhandigd aan de tester. Denk hierbij aan handleidingen, applicatie – en serverconfiguraties, versienummers en inzicht in de broncode.
 • Code analyse
  Carthago ICT en CloseSure(partner van Carthago) zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van een analyse op de code van applicaties. Het uitvoeren van een code analyse kan op een handmatige manier maar ook door middel van statische code analyse tools, of een combinatie hiervan. Door gebruik te maken van tooling wordt er snel een globaal beeld gevormd. Deze output dient tevens als input voor de handmatige analyse. Het voordeel van code analyse is dat direct inzichtelijk wordt hoe veilig de applicatie op dat moment is. Daarnaast levert een code analyse in combinatie met een security test een beter resultaat op omdat hierbij de grensgevallen in de code kunnen worden opgezocht.
  Problemen die gevonden zijn in de code kunnen besproken worden met het ontwikkelteam. Zij kunnen deze issues bekijken en meenemen in het verdere ontwikkelproces. Eventueel kunnen wij deze maatwerk aanpassingen ook voor u uitvoeren.

Wat mag u van ons verwachten?

Het is raadzaam om op meerdere momenten een security test te laten uitvoeren. Bij de nieuwbouw van een applicatie zou deze in de acceptatiefase getest moeten worden. Daarnaast is het bij significante wijzigingen in een belangrijke applicatie ook aan te raden om een test te laten uitvoeren. Ook bij een vermoeden van een beveiligingsprobleem is het raadzaam een test te laten uitvoeren. Vervolgens is een periodieke test van de applicaties aan te raden, bijvoorbeeld een of twee keer per jaar.

Het resultaat van de security test omvat een duidelijk technisch rapport met daarin de gevonden kwetsbaarheden. Tevens wordt per kwetsbaarheid aangegeven hoe deze mogelijk opgelost moet worden. Er wordt een algeheel advies gegeven inclusief een bijbehorende risico analyse. Het rapport wordt vooraf gegaan door een concrete management samenvatting.