Ethical hacking

Ethical hacking voor het opsporen van fouten en problemen in de beveiliging van systemen, netwerk of apps. Neem vrijblijvend contact op met Carthago ICT.

Ethical hacking

Ethical hacking is voor verschillende doeleinden in te zetten voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld om fouten op te sporen in systemen. Of om beveiligingsproblemen te ontdekken in netwerken of applicaties. Ook servers zijn niet altijd veilig al denkt u misschien van wel. Door Carthago ICT in te schakelen, ontdekt u of er knelpunten zijn. De problemen zijn vervolgens aan te pakken om de veiligheid te waarborgen. Onze IT security consultants zijn enorm ervaren en deskundig.

Ethical hacking in de praktijk

In de praktijk voert Carthago ICT ethical hacking uit door verschillende testen toe te passen. Bijvoorbeeld om te ontdekken of er in de IT-omgeving sprake is van kwetsbaarheden. Als er een kwetsbaarheid aan het licht komt, hebben wij daarvoor een oplossing. Na de uitgevoerde testen vindt er een terugkoppeling plaats in de vorm van een rapportage met daarin een helder advies. Het is tevens een optie om de adviezen door ons te laten uitvoeren. Wij hebben IT consultants beschikbaar die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van security testen met code analyses. Daarnaast zijn wij inzetbaar voor assistentie bij het structureren, maar ook voor het verder optimaliseren en veiliger maken van uw software ontwikkelproces. Kortom:

  • Controle op kwetsbaarheden
  • Uitvoeren van testen
  • Rapportage met advies
  • Code analyse
  • Oplossing implementeren

Code analyse

Op het gebied van ethical hacking is code analyse in samenwerking met CloseSure een van de specialiteiten van ons bedrijf. De analyse is handmatig uit te voeren of met behulp van statische code analyse tools. Een combinatie van beiden is eveneens een optie. De analyse heeft als voordeel dat er direct inzicht is in de mate van veiligheid van de applicatie. Gecombineerd met een security test is een optimaal resultaat gewaarborgd. In dat geval is het mogelijk om grensgevallen in de code op te zoeken. De uitkomst wordt met uw ontwikkelteam besproken. Het is mogelijk om een eventuele maatwerk aanpassing door ons te laten realiseren.

Wilt u meer weten over de toepassing van ethical hacking? Neem dan contact op met Herman Welleweerd.