Software security testen

Software security test

Een security test word took wel een kwetsbaarheden- of vulnerabilitytest genoemd. Met een security test doorgronden we de applicatie en de applicatie omgeving.

Testen vanuit verschillende invalshoeken:

  • Blackbox
    Er wordt getest zonder voorkennis van de applicatie en van buitenaf, waarbij allerlei soorten input gecontroleerd worden.
  • Whitebox icm code analyse
    Een whitebox test is een test waarbij er zoveel mogelijk informatie wordt overhandigd aan de tester. Denk hierbij aan handleidingen, applicatie – en serverconfiguraties, versienummers en inzicht in de broncode.