Training secure programming

Training secure programming

Naast de security testen kan er een training secure programming voor ontwikkelaars verzorgd worden. Hierbij kan gekozen worden voor de Java of .NET secure programming training. Ontwikkelaars krijgen in deze cursus de basis van secure programming voorgelegd. Zij krijgen hierbij inzicht in de beveiligingsproblemen die kunnen ontstaan bij het bouwen van een applicatie. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals input validatie, authenticatie, sessies, XSS en CSRF. Naast de technische uitdagingen wordt er ook aandacht besteed aan de non-functionele requirements. Hierdoor krijgen ontwikkelaars een andere kijk op het ontwerpen en implementeren van uitbreidingen en aanpassingen in maatwerksoftware.