8 Voordelen van Co-Development

Als het om software ontwikkeling gaat wil je misschien niet alles uit handen geven. Zeker niet als je zelf ook goede ICT-ers in huis hebt. Anderzijds mis je soms net de juiste expertise of capaciteit om een project optimaal uit te voeren. Hoe mooi zou het zijn als jouw eigen mensen optimaal worden ingezet en daarbij ook nog hun kennisniveau kunnen verhogen?

Dé ideale combinatie van in-house software ontwikkelen en uitbesteden

Hybride samenwerking

Carthago introduceert CoDevelopment. Een hybride samenwerkingsvorm waarbij klant en leverancier vloeiend samenwerken en optimaal gebruik maken van alle aanwezige expertise en capaciteit. Uitgangspunt is hierbij altijd dat de klant zoveel mogelijk zelf doet.

De belangrijkste voordelen van CoDevelopment:

1. Geen regieorganisatie

Door de intensieve samenwerking verloopt de communicatie veel beter. Daardoor hoeven we geen ingewikkelde regieorganisatie op te zetten maar bepalen we op dagelijkse basis de onderlinge taakverdeling.

2. Optimale capaciteitsbenutting

De flexibele inzet van capaciteit zorgt ervoor dat we alleen zaken oppakken waar de klant zelf geen mensen voor beschikbaar heeft. Hierdoor worden de eigen mensen optimaal ingezet.

3. Expertise op afroep

Specifieke expertises worden alleen ingezet wanneer ze nodig zijn en niet gedurende het gehele project, zoals bij detachering soms het geval is. We putten hierbij uit ons uitgebreide team van o.a. gespecialiseerde software architecten, security-experts en interaction designers.

4. Kennisborging

Carthago kan binnen deze werkvorm ervoor zorgen dat de opgebouwde kennis geborgd en gedeeld wordt. Dat gaat minder makkelijk als onze medewerkers alleen via detachering werken. Ook kunnen we hierdoor makkelijker de werkzaamheden overpakken als de klant tijdelijk zelf geen capaciteit heeft. We zorgen dat er altijd minimaal 3 medewerkers kennis hebben van de systemen.

5. Kennisniveau verhogen

Het kennisniveau van de eigen mensen wordt verhoogd, door ze in teams samen te laten werken met onze specialisten. Het doel is dat de eigen medewerkers van de klant, de software zelf kunnen onderhouden en doorontwikkelen.

6. Besparing

Doordat de eigen capaciteit optimaal wordt ingezet zijn er geen vaste kosten. De klant kan tijdens de samenwerking bepalen hoeveel capaciteit wordt ingezet van Carthago.

7. Switchen

We bieden tevens de mogelijkheid om gedurende de samenwerking te switchen van detachering naar projectmatig werken of vice versa. Mochten er andere prioriteiten ontstaan binnen het team van eigen medewerkers dan kan dit snel opgevangen worden door het team van Carthago.

8. Prettig werken

De samenwerking voelt prettiger dan een pure klant / leverancier verhouding. Samen optrekken tijdens projecten of het softwarebeheer schept een nauwe band. Het stimuleert het werkplezier en biedt extra ontwikkel mogelijkheden voor de medewerkers van de klant

Case Paula’s choice

Paula’s Choice is een leverancier van cosmeticaproducten uit de USA. In verband met de aanstaande Brexit zijn ze op zoek gegaan naar een lokale distributeur / reseller in Engeland. Om de systemen goed te koppelen is men vervolgens op zoek gegaan naar een ervaren en slagvaardige maatwerk ontwikkelclub met ervaring in Rabbit MQ. Via het Microsoft partner platform kwam men bij Carthago ICT uit. Direct vanaf de eerste kennismaking was er een klik, met name door de hands-on houding van Carthago ICT.

Sinds de start hebben we in goede samenwerking met de ontwikkelafdeling van Paula zelf (in Nederland maar ook in de USA) een succesvol koppelvlak gebouwd tussen reseller en centrale organisatie. Dit beviel zo goed dat men hetzelfde koppelvlak voor de USA-koppeling heeft geïmplementeerd.
Naast het koppelvlak heeft Carthago ICT een dashboard ontwikkeld waar berichten tussen de verschillende services en applicaties kunnen worden ingezien. Het dashboard dient voor monitoring, overzicht en om veel voorkomende herstelacties uit te kunnen voeren. Inmiddels is er een mooi partnership ontstaan waarin Carthago een deel van het werk doet en verantwoordelijk is voor de architectuur van het dashboard.

BEAUTY BEGINS WITH TRUTH
Paula’s Choice

Case VHD

VHD wilde haar front office systeem vernieuwen om meer kwaliteit en snelheid binnen haar dienstverlening te kunnen realiseren. Carthago heeft een nieuwe architectuur voorgesteld waardoor de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is.

In deze prettige samenwerking was VHD nauw betrokken door de inzet van een eigen product-owner, diverse testers maar ook software-ontwikkelaars. Na afloop van het project heeft Carthago tevens andere ontwikkelaars begeleid zodat het onderhoud en de verdere vernieuwing grotendeels door VHD zelf uitgevoerd kon worden.

Case Wolters Kluwer – Avanzer

Bij Wolters Kluwer ontstond de vraag of Carthago ter ondersteuning van twee reeds gedetacheerde collega’s kon bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw platform voor het toonaangevend fiscale pakket Avanzer Aangifte. De verantwoordelijkheid voor dit project kwam daarmee bij Carthago te liggen. Het project werd in 10 sprints uitgevoerd bij Carthago. Daarbij namen leden van het product team regelmatig op locatie deel aan de sprints. Dankzij de inbreng van Carthago zorgt Wolters Kluwer ervoor dat eindgebruikers kunnen beschikken over een ‘state of the art’ fiscaal aangiftepakket.

Carthago heeft de technische architectuur verzorgd middels event-sourcing. Na afloop van het project kan de klant ervoor kiezen om de software zelf in beheer te nemen of dit door Carthago te laten uitvoeren middels een SLA.

Is uw organisatie al klaar voor CoDevelopment?

Neem contact op met Herman Welleweerd voor een kennismaking en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken, via 06-14352132 of herman.welleweerd@carthago-ict.nl.

Andere thema's